Om boken

Så blev boken om Rotesoldater till

Så här blev boken till.


Vi bodde tidigare på ett av soldattorpen och där väcktes Carolas intresse för släkt- och hembygdsforskning som blev starten på något som då inte var tänkt att bli en bok utan ett intresse att beskriva byn och folket. Senare kom Hasse med i arbetet med sitt historie- och skrivarintresse och tyckte att vi skulle samla allt i en bok. Grundidén utvecklades till att beskriva Tärnas historia, men under tiden vi forskade beslöt vi att avgränsa till soldattorpen och dess innevånare. Både därför att den första idén skulle bli för omfattande, men också därför att det finns många som någon gång hittar en soldat i sin släktforskning och därför har fler människor behållning av en bok som behandlar soldatlivet och livet på soldattorpen än en bok som skildrar Tärnas lokala historia.

Under vår forskning stötte vi på många intressanta levnadsöden som vi ville beskriva. Vi ville skildra de små människornas historia, de som inte annars nämns i de svenska historieböckerna. Vi försöker också ge en bild av samtiden som soldaterna levde i och läsarna  får därför en sammanfattning av krigshistorien från  slutet av 1600-talet och framåt.