Soldatkista

Soldatkista - rotekista

Några rader ur boken om soldatkistan, även kallad  rotekista, där soldatens persedlar förvarades när han inte var på övning eller kommenderad:

"Rotemästaren skulle  förvara soldatens uniform och utrustning då det inte fanns några centrala förråd för detta. Soldatens släpmundering var vardagskläder och arbetskläder och dem hade han själv ansvar för. Detta system att förvara uniformen på lämnade tydligen mer att önska för när Karl XI genomförde en generalmönstring vid Västmanlands regemente visade det sig att åtskilligt av soldaternas kläder och utrustning förstörts av råttor och ohyra. På grund av det befallde kungen att rotekistor skulle anskaffas för att skydda utrustningen. Visitation av rotekistorna genomfördes sedan med jämna mellanrum av en officer från kompaniet."

Rotekistan från 1779 har tillhört roten för 136 Tärnsten i Kumla. Roten 136 i Kumla underhölls även av fem gårdar i Tärna. Kistan har skänkts till Kumla hembygdsförening och återfinns i hembygdsgården i Kumla

Rotekista från 1779 som tillhört roten för 136 Tärnsten i Kumla. Roten underhölls av fem gårdar i Tärna.

Förteckning över Kronopersedlar som ska finnas i soldatkistan

1 capport

1 blå Jacka

1 par grå nya byxor

1 nytt schärp

1 par stöfletter

1 halsduk2 skjortor

1 par strumpor

1 par skor

1 kopparflaska med rem

1 ränsel

1 tornist

Foto av förteckningen på persedlar som finns på insidan av kistans lock

Kistan med öppet lock där fackindelningen syns.

Kistan med öppet lock där locket för ett inre fack öppnats.

Kistans gavel med bärhandtag och beslag.