Beställ boken

Beställ boken Rotesoldaterna i Tärna

Beställningsformulär

Är Du i Sala kan du kontakta oss och köpa direkt av oss för 249 kr


Fyll i alla fällt med * annars skickas inte beställningen

Förskott bankgiro (glöm inte ange namn)
Förskott swish
Faktura
 
 
 
 
 
 
 
 

Priser

Rotesoldatera i Tärna  249 kr

Porto                                62 kr

Fakturaavgift                   40 kr


Betalningsvilkor 10 dagar

Vid fakturabetalning krävs att person - eller orgaanisationsnummer anges i meddelandefältet


Leverans sker med inrikes brev snarast efter mottagen betalning/beställning


Vid utrikes leverans inom Europa är portot 130 kr

Adress

Carola o Hans Karlsson

Södra Esplanaden 21

733 32 Sala


Telefon 070-314 02 81

Bankgiro  733-7512

Swish       0703140281


e-post skolboken@tingvastbo.se

ISBN 978-91-639-2050-9