Rotesoldater

Boken om rotesoldaterna i Tärna

När Indelningsverket införs för att skaffa soldater till armén indelas Tärna socken i sex rotar som blir en del i Väsby kompani inom Västmanlands regemente. Boken beskriver vilka männen är som kontrakteras av Tärnas bönder. De får ett torp att bruka i utbyte mot att bli soldat. Ett hårt och slitsamt liv, men ändå  ett bättre liv än att tjäna som dräng och aldrig vara självbestämmande.

I boken följer vi alla Tärnas soldater på de sex soldatrotarna från slutet av 1600-talet till början av 1900-talet. Den berättar om fruarna, om barnen och hur ofta döden är en påträngande gäst. Boken berättar också om andra starka människoöden med koppling till människorna på soldattorpen.

Boken beskriver också kort Västmanlands regementes del i den svenska krigshistorien för att ge en bild av vad Tärnas soldater upplever och verkar i. Vi följer marschen mot Poltava fram till dess indelningsverket avskaffas.

Den som släktforskar eller forskar på soldater hittar i boken hänvisningar till militära rullor och till kyrkböcker till näst intill alla de personer, män, kvinnor och barn, som nämns i boken.

Även om boken har en lokal förankring till sex soldattorp i Tärna så kan boken också läsas med behållning av den historieintresserade utan anknytning till trakten. Boken beskriver hur livet var för enkla ”små” människor under några århundranden av Sveriges historia och det livet var tämligen lika oavsett var man bodde.

Du kan läsa mer om boken på följande sidor.


Läs i boken om soldaterna och deras familjer på torpen i Tärnaby, Tingvastbo, Smedsbo, Hovberga, Sonnebo och Brunnsbo

Läs om när Tärnabönderna deltar i "Den stora daldansen" under upproret mot kungen

år 1743.

Sprängolyckan i Brunnsbo.

De starka kvinnorna i Tärna.

Heter du Fastberg, Moberg, Bennström, Solberg, Håfberg, Törnberg eller Forsgren kanske du hittar dina förfäder i boken

Följ Västmanlands regemente i krig och fångenskap. Läs om regementets medverkan när Gustaf IV Adolf avsattes och hur Sverige förlorar Finland.

Rotekista från 1779 som tillhört roten för 136 Tärnsten i Kumla. Roten underhölls av fem gårdar i Tärna.

Se mer och läs om rotekistan.