Skolorna i Tärna

Boken om skolorna i Tärna

Varför skriver man en bok om skolorna i Tärna? Speciellt om man aldrig gått i någon av dem.

Det började, tror vi, med att Carola visade bilder från gångna dagars Tärna på hemvändardagarna. De bilder som lockade fram flest minnen var nog gamla skolfotografier. Sen blev det så att allt fler delade med sig av sina bilder från skoltiden som Carola scannade in och samlade in namnen på dem som var med på bilderna.

Fotografier har den egenskapen, i alla fall på oss, att man vill veta mer om bakgrunden till bilden, tiden och platsen. Vem var läraren? Hur hamnade hon eller han just i Tärna och vart tog de sen vägen? När byggde man skolorna och varför?

När vi ställt frågorna ville vi också ha svaren och när vi sökte svaren hittade vi så mycket annat som väckte vårt intresse. Vi hittade sorg och glädje, vi hittade kampvilja mot överheten och vi hittade grannar som tog strid mot varandra när åsikterna gick isär.    

Det blev på samma sätt som med vår tidigare bok om soldaterna, det blev de ”små” människornas historia, människorna som byggde det Tärna som är grunden till vad som finns idag. Det fanns lärare och lärarinnor där flera av dem vigde sina liv till att fostra och utbilda barnen i socknen. Det fanns bönder och torpare, hög som låg, som såg till att skolorna byggdes och lärarna avlönades. De var alla en del av Tärnas och Västmanlands historia och därför blev det en bok om skolorna i Tärna, trots att vi själva aldrig gått i dem.

Du läsa om vilka som varit lärare i Tärna genom åren, ända från slutet av 1700-talet fram till nedläggningen av sista skolan 1966.

I slutet av boken är det närmare 70 personer som finns förtecknade med namn, födelsedataum och födelseort för den som vill söka vidare i släktforskningssyfte

Här finns historian bakom tillkomsten av skolorna i Tärna. Hur det började i sockenstugen, där klockaren svarade för undervisningen. Hur man sedan bestämde sig att bygga den första skolan nära kyrkan och hur man sedan kom att bygga skolor i Forsbo och Solbo. Här finns historien, kampen och stridigheterna bakom tillkomsten av Tärnas Kyrkskola. Där sockenbor stod mot varandra när åsikterna gick isär