Jungfrubo 1

Jungfubo 1 - avgärda hemman

Den röda pilen på kartbilden visar det ungefärliga läget av de första husgrunderna från tiden som torp.

Källa: Häradsekonomisk karta 1905, Tärna J112-83-13 Lantmäterieverket.

I tidiga mantalslängder över Jungfrubo anges detta som ställe för torpare och backstugor. En av dem som anges i börjar är en torpare vid namn Jacob Mortensson som bor där 1654 – 1655. Några år senare 1657 – 1663 bor Jacob skräddare där, det kan möjligen vara samma person som tidigare men omnämns inte med efternamn.


Mellan åren 1671 – 1682 är Israel Matsson torpare i Jungfrubo. Ytterligare några år senare, 1688 – 1697 skrivs Bengt Zacrisson som boende här.

Den första anteckningen om boende i Jungfrubo där det anges som 1/8 mantal är i dödboken 1761.


1680 föds Erik Ersson i Hammarby torp, Norrby och föräldrar är Erik Persson och Karin Mattsdotter. Erik Ersson är 16 år när han flyttar till Sala och har tjänst hos Nils Nilsson i Sala i 3 år. Därefter kommer han i tjänst hos bonden Carl Andersson i Varmsätra. Erik Ersson gifter sig 1705 med Kerstin Persdotter i Tingvastbo med vilken han får sex barn, tre döttrar och tre söner. 1706 till 1739 brukar sedan Erik Ersson jorden i Jungfrubo.

1723 blir Erik antagen till klockare och kyrkomästare i Tärna församling, en syssla han har i 38 år. 1748 dör hans hustru Kerstin Persdotter och Erik lever sedan som änkling i 13 år tills han dör i november 1761, 81 år gammal. Då är det bara tre söner som fortfarande är i livet.

Åren 1739 till 1767 är det Eriks son Anders Ersson f 1719 som är bonde i Jungfrubo och han är gift med Karin Persdotter f 1720. De har barnen Erik f 1749, Kerstin f 1751, Karin f 1752


1767 brukar sonen Erik Andersson f 1749 gården som bonde tillsammans med sin far Anders Ersson. Erik Andersson är gift med Maja Johansdotter f 1761 och de får barnen Anders f 1784, Jan 1787, Anna 1791, Stina 1793, Maria 1797.


1810 dör bonden Erik Andersson i Jungfrubo 61 år gammal. Sonen Anders Ersson tar över Jungfrubo år 1808 är bonde i Jungfrubo till 1814 då han säljer gården till Per Persson och flyttar till Kumla och hans syster Maja flyttar samtidigt till Fastparbo.


1814 står det i mantalslängden att Jungfrubo brukas av Per Persson i Göransbo, och från det året finns det ingen antecknad som fast boende i Jungfrubo 1. Det är först 1859 som Jungfrubo säljs av bonden i Anders Persson i Mossan till Jan Olov Löfgren och fastigheten får beteckning 1:2 och som då bygger nya hus på gården.


Spår i form av grundstenar från de ursprungliga husen finns ännu kvar i skogskanten mellan Jungfrubo 1:2 och 1:3 i närheten av den gamla kyrkstigen mellan Fastparbo och Göransbo.