Jungfrubo 1:2

Jungfrubo 1:2

Johan Olof Lövgren f 1830 28/4 i Tingvastbo, son till skräddaren Lövgren, köper 1859 Jungfrubo (1/8 mantal) av Anders Persson i Mossan som då står som ägare till fastigheten. Johan Olof bygger då förmodligen huset på gården där den är placerad idag. Johan Olof gifter sig 1862 med Brita Stina Jansdotter f  1837 12/8 från Horrsta Västerlövsta. Hon kommer till Jungfrubo från Västerlöfsta samma dag de gifter sig.


De får barnen Johan Axel f 1865 30/3, Kristina Mathilda f 1867 10/10, Carl Leonard f 1873 28/9. Brita Hustrun Stina Jansdotter dör 1880 11/2 i en ålder av 43 år.


1877 flyttar snickaren Per Gustaf Alfred Thedvall in på gården som hyresgäst, han kommer närmast från BJörksta och gifter 1878 med Maria Christina Söderström som varit piga i Österbo, de får dottern Alma Maria f 1879.  1881 flyttar de sedan till Fastparbo.


Holger Lövgren utanför Mobergs vid ett tillfälle då ett blixtnedslag orsakat en mindre tändning i hagen vid Viggängen. Tyvärr är bilden från ett dia inte av bra kvalitet.

2011 brann ladugårdsbyggnaden ned på Jungfrubo 1:2. En ny mindre stallbyggnad har återuppförts.

Foto Hans Karlsson

1895 bor Johan Olof Löfgren med dottern Kristina Matilda och sonen Carl Leonard kvar på gården men Johan Axel flyttar redan 1890 till Uppsala och arbetar som snickare. 1899 utarrenderas jorden, förmodligen beroende på Johan Olof höga ålder, till torparen Karl Johan Karlsson som kommer från Lund (Kråkbo) med hustrun Augusta Matilda Melin och fyra barn till Jungfrubo. 1903 flyttar de till Sevalla.


1903 gifter sig sonen Karl Leonard med Ida Laurina Lundin från Fastparbo och tar då över gården i samband med att arrendatorn flyttar. De får stre barn, Karl Holger f 1904, Axel Gunnar f1905, och Gunhild Teresia f1911. 1914 flyttar Karl Leonards syster Kristina Matilda till Västerås. 1915 dör Johan Olov Lövgren i en ålder av 85 år. Karl Leonard dör 1938 och frun Ida Laurina dör 1954 kvar på gården bor då Holger och Gunhild.


Från 1938 står Herbert och Agda Johansson, från Lindalen, som arrendatorer av Jungfrubo 1:2, och de flyttar  dit 1945, de bor då i den stora byggningen. Gunhild och Holger Lövgren bor i den mindre byggnaden på gården  Familjen Johansson arrenderar och bor sedan i Jungfrubo fram till 1960.   Över tiden har det sedan varit fler arrendatorer av  jorden.


Gunhild dör 1984 och då blir Holger ensam kvar. Han säljer gården till Lars och Marianne Magnusson och får bo kvar några år men avslutar sina dagar  på Lindgården innan han dör 1990. 

Jungfrubo 1:2 bilden tagen från Jungfrubo 1:3.

Foto Hans Karlsson 1978