Fotoalbum

Fotoalbum

Gamla stallbyggnaden. Foto K A Gustafsson.

Gamla stallbyggnaden rivs 1953.

Foto K A Gustafsson.

Gerda och Helfred Gustafsson på ladugårdsbacken.

Helfred Gustafsson visar upp sin häst.

Kuriosa:

Hollstensbomöten var ett återkommande arrangemang i Missionsförsamlingen om somrarna, i trädgården om vädret tillät annars inne på logen.

Den första gången var den 20/6 1903 och under åren fram till 1960-talet kom det att hållas hela 36 sommarmöten i Hollstensbo.


Källa: Karin Lundmark, Tärna Missions-församling  1879-1966.

Helfred Gustafsson på vedbacken.

Mangårdsbyggnaden med sina flyglar. Fotot taget före 1953. Foto: K A Gustafsson.

Syskonen Gustafsson fr vä: Ingrid, Karl Axel, Karin, Sven och Birgitta. Fotomontage.

Den högra flygelbyggnaden framför huset.

Foto: K A Gustafsson.

Stenlyft inför byggnationen av nya bostadshuset 1953. Foto: K A Gustafsson

Stenlyft inför byggnationen av nya bostadshuset 1953. Foto: K A Gustafsson

Dikesgrävning inför byggnationen av nya bostadshuset 1953. Foto: K A Gustafsson

Den vänstra flygelbyggnaden rivs för att ge plats åt nya bostadshuset 1953. Foto: K A Gustafsson

Interiör från badrummet i nya bostadshuset står klart 1953. Foto: K A Gustafsson

Nya bostadshuset står klart 1953.

Foto: K A Gustafsson

Frida Andersson 1866 - 1936. Mor till Gerda

Gerda Gustafsson med tvättmaskin i trädgården. Foto: K A Gustafsson

Täckbågesömnad i Hollstensbo.

Foto: K A Gustafsson.