Holstensbo 1:1

Holstensbo 1:1

Holstensbos mangårdsbyggnader, den vänstra byggd 1953 och den högra 1849

Ett foto från Holstensbo troligen tidigt 1900-tal

Mellan åren 1765 och 1795 är det Erik Ersson, f 1728, som brukar Holstensbo han dör 1795 och då tar sonen Erik, f 1760, över gården.  Erik är gift med Anna Olofsdotter, f 1758, och de har barnen Olof f 1785, Anders f 1792 och Kajsa
f 1797.

1801–1802 brukas Hollstensbo av Erik Ersson, Fastebo Altuna. 1803–1807 är det Erik Ersson, f 1760, som är bonde och 1808 tar Eriks  son Olof Ersson,   

f 1785, över och brukar gården i ett år.


1809 köper fröken Eva Duvall f 1745, Holstensbo och hennes bror Baron Fredrik Gustaf Duvall flyttar till Sala. När fröken Duvall  flyttar in i Holstensbo från Tisby fideikommiss i Simtuna har hon med sig Fru Maria Lundberg ,

f 1745, och Anders Stenborg, f 1780.

Åren mellan 1809 och 1835 är det Anders Stenborg som  brukar gården medan  det är Fröken Eva Duvall,som äger Holstensbo. Hon dör i Sala Stad 1820 och    Johan Forssell skriver att Eva Duvall genom testamente skänkte Holstensbo till sin betjänt Stenborg.  Stenborg omnämns i kyrkböckerna  för Tisby fidekommiss i Simtuna först  som tjänstgosse sedan som betjänt  och senare som bokhållare. 1821 i december, efter fröken Duvalls död, gifter sig Stenborg med  Brita Landin som varit jungfru i Holstensbo, de flyttar  1834 till Sala.


1835 kommer Per Persson f 1800 till Holstensbo med hustrun Anna Jansdotter, f 1808, och barnen Johan Petter f 1833, Johanna Gustava f 1836 och Anna Carolina f 1839. De kommer då närmast från Lisselbo. Även svärföräldrarna Jan Larsson, f 1772, i Lisselbo och Anna Bengtsdotter, f 1770, i Norrby samt svägerskan Cajsa Bengtsdotter följer med i flytten till Holstensbo.  Svärfadern Jan Larsson dör 1842 och svärmodern dör 1844.

I Holstensbo utökas Per Perssons familj med ytterligare tre barn, och barnaskaran består nu av Johan Petter, f 1833, Johanna Gustava, f 1836, Anna Carolina, f 1839, Clara Vilhelmina, f 1842, Gustaf, f 1845 och Christina Charlotta, f 1848.

Äldsta dottern Johanna Gustava gifter sig 1854 och flyttar till Norrby, sonen Gustav dör 1851. År 1865 hålls det dubbelbröllop när både Johan Petter och systern Anna Carolina gifter sig. Carolina flyttar sedan till Håtuna, Uppsala. Senare samma år gifter sig Clara Vilhelmina och flyttar till Kumla,  yngsta dottern Christina Charlotta gifter sig 1870 med Anders Johan Johansson och flyttar till Tingvastbo 1:5.

Bonden och kyrkvärden Per Persson dör 1862 och hans hustru Anna Jandotter dör 1864.

Sonen Johan Petter, f 1833, blir efter faderns död bonde på Holstensbo, han är gift med Hedvig Vilhelmina Zacrisdotter, f 1842, i Kumla och de har då en  dotter Frida Vilhelmina, f 1866. (Foto finns  på Frida  på Holstensbo bildsida)

Under åren 1866 till 1884 kommer Hedvig Vilhelmina Zacrisdotter och Johan Petter Pettersson att få 13 barn men det är endast de tre flickorna Frida, Hilda och Eda som lever till vuxen ålder.

De barn som föds i Holstensbo är, Frida Vilhelmina, f 1866, Anna Eleonora, f 1868 och död 24 dagar gammal, Ida Carolina, f 1870  och död 26 dagar gammal, Hilda Paulina, f 1871, Hulda Kristina, f 1872 och död 10 dagar gammal, Alrik Johannes, f 1874 och död vid 3 månaders ålder, Hedvig Elisabet, f 1875 och dör i strypsjuka när hon är 4 år gammal 1880, Gerda Maria, f 1877 och dör när hon är 9 månader gammal 1878, Gerda Matilda, f 1878 och dör vid 5 månaders ålder 1879, ett dödfött fickebarn (tvilling)f 1878,    Eda Ulrika, f 1880, Albin, f 1882 och dör 1 månad gammal, Beda Bernhardina, f 1884  och dör 5 månader gammal.


 

Dottern Frida gifter sig 1897 med Karl Andersson och de flyttar till Simtuna. Dottern Hilda gifter sig 1903 och flyttar även hon till Simtuna. Dottern Eda förblir ogift och dör 1963 i Holstensbo. Flickornas far Johan Petter Pettersson dör 1908.


Redan 1905 kom Karl Alfred Eriksson, f 1871, i Vittinge  som arrendator till gården. Han kom närmast från Norrby med hustrun Hedvig Sofia Johansson och sex barn. Efter fem år, 1910, flyttar han och familjen till Bännebo. 


1910 kommer en ny arrendator till gården som stannar i tre år, det är Anders Gustaf Johansson från Tortuna med sin hustru, Anna Augusta Vallén och två barn. 1913 flyttar familjen till Västerlöfsta.


1913 kommer Johan Petters dotter, Frida, med sin man Karl Andersson och dotter, Gerda Vilhelmina, f 1899, hem till Holstensbo. De kommer då från Simtuna för att först arrendera gården, men blir senare ägare till Holstensbo. 1921 dör Fridas mamma Hedvig Vilhelmina Zacrisdotter.


Frida och Karls dotter, Gerda Vilhelmina, gifter sig 1930 med Axel Helfred Gustafsson, f 1895 i Kumla, de brukar sedan gården i Holstensbo.  Gerdas  far, Karl Andersson dör 1933 och modern Frida dör 1936. Gerda och Helfred får barnen Ingrid 1932, Karl Axel 1934, Karin 1937, Sven och Birgitta. Mor Gerda dör 1963 och 1968 dör fadern, Helfred.


Gerda och Helfreds dotter Karin och hennes man Cuno Lundmark tar över gården och har inledningsvis Holstensbo som sommarbostad men flyttar under en period permanent till gården. För att senare flytta till Uppsala.