Tingvastbo 2-2

Tingvastbo 2:2

Foto Hans Karlsson 2016

1984 avstyckades en tomt från fastigheten Tingvastbo 2:1. Det är Gun och Rune Fernholms dotter Angelika som tillsammans med sin man Göte Söderberg bygger det nya huset. Vid det tillfället hyr Angelika och Göte huset Hagalund i Tingvastbo av Angelikas föräldrar men vill satsa på ett modernt hus.


Innan Gun Fernholm ska sälja stamfastigheten efter sin makes död, skänker hon fastigheten Tingvastbo 1:11, Hagalund till dottern. Angelika och Göte väljer då att flytta tillbaka till sin första bostad och rusta denna.


Angelika och Göte säljer då Tingvastbo 2:2 till Anna Lindman och Per-Ivar Persson.

Anna och Per-Ivar väljer redan efter några år att sälja huset, de nya köparna är Anne och Anders Kvist som står som ägare 2016.