Tingvastbo 1-9

Tingvastbo 1:9

Tingvastbo  1:9 - bilden från 1921

4 december 1914 köper Axel Fredrik Karlsson "en backe i gärdet avmätt jordlägenhet om 0,13 hektar avsöndrad från stamfastigheten 1/4 mantal Tingvastbo litt. D (i jordregistret Tingvastbo 1:5)" av Joel Johansson för 100 kronor. Lägenheten benämns Carlberg No.2 som i jordregistret benämns Tingvastbo 1:9.  Arealbeviset är utskrivet vid lantmäterikontoret 21/10 1915.


Axel Fredrik Karlsson som bodde i flygeln Tingvastbo 1:5 flyttar ett gammalt soldattorp från Kängsbo, Kumla och  bygger upp det i backen .

Johan Petter Magnusson och Augusta Thulin bodde här 1921 enligt foto ovan, döda 1928 och 1930

Tingvastbo  1:9 - bilden från 2001

Sedan flyttade Valdemar Lundin ( morbror till Holger och Gunhild Lövgren, Jungfrubo) in. Huset och inventarier såldes på auktion efter honom och Sven Andersson, Kråkbo köpte in huset,

Sigfrid och Hulda Eriksson bodde där fram till 1969 då de flyttade in till Sala.


Sedan var det sommarstuga under ett antal år innan Mikael Andersson köpte och rustade huset till nuvarande skick. Såldes till  Malmsten 1999 som ägde det i ett tiotal år innan de  sålde det vidare.


Ägare 2016 är Roland Ågerdal