Tingvastbo 1-6

Tingvastbo 1:6  - Moberg

Foto: Hans Karlsson 1994

Fastigheten utgör från början ett soldattorp i rote nr 138 där soldaterna heter Moberg, ett torp som ägs samfällt av bönderna i Tingvastbo. Bönderna i byn är skyldiga att underhålla en  indelt soldat med bland annat ett torp att bo och få sin utkomst ifrån. Mer om det finns beskrivet i boken "Rotesoldaterna i Tärna".


Den siste soldaten på torpet är Anders Alfred Moberg, soldat nr 138, han är född 1866 i Tärna och blev antagen som soldat 14/3 1892. Anders Alfred köper fastigheterna Tingvastbo 1:6 och 1:7 av bönderna i byn 1908. Inledningsvis är fastigheten 1:7 upplåten på livstid till skräddar Lindberg.


Anders Alfred är gift med Matilda Helena Johansson som är född i Motala 1863. Efter det att indelningsverket avskaffades arbetar Anders Alfred Moberg som sågverksarbetare. Den 10 maj 1911 dör Tingvastbo soldatrotes siste soldat, bara 45 år gammal, och han efterlämnar hustrun och fyra  barn, Alfred Birger, f 1889 som är jordbruksarbetare Tärna, Georg Andreas f 1891 skräddargesäll, dottern Eva Helena f. 1892 och yngste sonen Sven Rudolf f 1896, som också han är jordbruksarbetare i Tärna. 1926 efter mammans död köper Sven och hans hustru Gerda fastigheten och  bor här till 1972 då Sven dör. De får aldrig några egna barn.

Foto: Carola Karlsson 2016

Fastigheten säljs på auktion till Sigun och Arne Eriksson som arbetat i USA  under en period och som flyttat tillbaka till Sverige. De bygger därefter om och till huset till nuvarande storlek. Det "nya" soldattorpet från 1865 har genom åren säkert blivit ombyggt någon gång tidigare då det före ombyggnationen 1973 – 1974 har ett utbyggt trapphus och ett mansardtak vilket inte var vanligt på torpstugor år 1865. Tyvärr finns inga bilder tillgängliga på huset före ombyggnaden 1974.


1981 köper Hans och Carola Karlsson fastigheten och 1994 bygger de till en altan, de bor här till 2003 då de flyttar in till Sala. Husets nuvarande adress är Tingvastbo 138, vilket kan härledas till den gamla rotebeteckningen på soldattorpet. Detta kom till på begäran av Carola Karlsson då postverket gjorde en revidering och systematisering av adresser.


Ägare 2016: Elina Forselius och Linus Lundholm

Kuriosa

På tomten växer ett stort päronträd som kallas Mobergspäron och enligt uppgift finns samma sorts päron även i Skuggan på torpet som kallas sadelmakarns.