Tingvastbo 1-7

Tingvastbo 1:7 - Lilla Eklunda

Det ursprungliga soldattorpet för soldat No 138 vid Kungliga Västmanlands regemente. Den första soldaten hade soldatnamnet Wigg men soldatnamnet byttes till Moberg 1761. Man kan läsa mer om alla 14 soldater som bott i torpet med sina familjer i Boken "Rotesoldaterna i Tärna, En del av Västmanlands historia" som utgavs 2016.


Torpet beboddes 1920 av :

Lars Vilhelm Lindberg (Linnberg) skräddare, lägenhetsägare född 18/10 1846 Tärna död 19/8 1921 och hans hustru  Matilda Kristina Videgren  f. 28/6 1848 Bred.

Lars Vilhelm, bror till soldaten Carl August Moberg, tog sig namnet Lindberg någon gång 1871-76 då namnet Moberg var reserverat för soldaten . Lars Vilhelm bodde  här tillsammans med fru Matilda men senare också med sin svägerska som även hon hette Matilda.


Svägerskan Matilda Kristina Moberg f. Tärngren f. 1841 i Tärna,  var soldatänka (e. soldat nr 138 Carl August Moberg) och hon dog i Tillberga 13/5 1928 i ålderdomsavtagning, 87 år gammal. I november 1930 flyttar Matilda Linnberg, änka efter skräddaren, till sonen i Horrsta, Västerlöfsta där hon lever  till sin död 1937.

Skräddartorpet, gamla soldattorpet, var i dåligt skick och revs 1985.

Sedan brädfodringen tagits bort ser man tydligt det ursprungliga timrade soldattorpet. Soldattorpen skulle byggas efter ett vissa mått som stämmer väl på byggnaden.

Man har vid någon tidpunkt byggt på en förtuga och tagit upp en ny dörr som leder in i köket och man har gjort en vindstrappa direkt från förstugan.Man ser på bilden den ursprungliga dörren till vänster i stående timmer där det satts in ett fönster.

Man undrar om ombyggnationen har något samband med de soldatänkor  som bodde kvar på torpet när nye soldaten kom. Bodde de då uppe på vinden?

Matilda Lindberg f Videgren 1848- 1937

Baksidan av torpet 1988. Foto Hans Karlsson