Byggnader

Mer om Tingvastbo 1:5

Utflyttning  och  annat om gården


I samband med att laga skiftet genomfördes 1864 beslöts att Tingvastbo 1:5 skulle flyttas ut från de andra tre gårdarna i byn. Gården låg ursprungligen i vad som idag är trädgården framför mangårdsbyggnaden på dåvarande Tingvastbo 1:4.


Lantmätarna gjorde ett värderingsinstrument över utflyttnings-kostnaderna för gården, där alla byggnader beskrivs ingående, hur de ser ut samt en beräknad kostnad för flyttning av varje byggnad samt fördelning av utflyttningskostnaden som ska delas mellan de fyra gårdarna i byn.Tingvastbo 1:5 bestod av totalt 15 st. hus/uthus. Åren mellan 1865–1868 hölls entreprenadauktioner på de olika byggnadernas återuppbyggnad på nya boningsplatsen, där den som bjöd lägst fick anbudet.


Fähus och foderlada byggdes upp 1865, tröskladan uppsattes 1866, stallbyggnaden med svinhus och fårhus uppsattes av byggmästare Wästman 1867. Stugubyggnaden togs även den ner och återuppfördes 1867, därefter stod boden och brygghusbyggnaden på tur år 1868, de finns idag som flygelbyggnader framför mangårdsbyggnaden.  Dessa nyttjades som bostad medan man byggde upp den nya mangårdsbyggnad som stod klar omkring 1876.Bonden Lars Johan Larsson, som arrenderade gården, satte upp övriga byggnader under sin tid som brukare av gården. Den nuvarande ladugården byggdes 1911.


Följande djurbestånd fanns på gården enligt gamla bouppteckningar:


1848

1 grått sto, 17 år

4 kor

4  tackor med lamm

1 sugga och 1 kult

3  smågrisar


1901

3 ston ( 24, 17 och 9 år)

11 kor ,3 kvigor, 1 tjurkalv

1 sugga,1 galt, 3 grisar

6  får

22  höns

1911

1 sto "Grållan" 19 år

1 sto "Stjerna" 10 år med föl

1 vallack "Thor" 5 år

1 vallack "Balder" 3 år

1 fåle "Foenix" 1 år

9  kor, 4 kvigor, 3 kalvar

3  svin

7  höns

Bilden är från 1911, då pågår ladugårdsbygget som engagerade såväl män som kvinnor.

Bilden fr vänster: Elsa Johansson (1888-1939), Joel Johansson (1882-1951), Arne Johansson (1916-1934), Selma Wallén, Margit Johansson f. 1914, Maria Laurina Johansson(1886-1941). Foto 1918

Lövgrens vret som en gång var byns gemensamma tomt tillföll i lagaskiftet Tingvastbo 1:5 och avstyckades sedan från gården. Från fastigheten har också avstyckats Tingstorp och Carlberg, se respektive fastigheter.


1935 drog man in elektricitet och 1941 byttes fönstren och man byggde om den gamla glasverandan som ersattes med en förstuga som även innehöll ett skafferi, samtidigt gjorde man om övervåningen genom att bygga de bägge takkuporna.


I flygelbyggnaden har det bedrivits en privat småskola under några år där baptisterna var drivande.  Småskollärarinnan hette Danielsson som både undervisade och bodde där, hon kom från Kila 1884 och flyttade till Norrby 1890 i samband med att hon gifte sig.

Från 1928 bodde och verkade skomakaren Erik Johansson i flygelbyggnaden fram till sin död 1931.   Erik föddes som tvilling 1864 och var "oäkta barn" till  pigan Johanna Ersdotter som tjänade hos Gustaf Larsson i Tärnaby.   Hon gifter sig  senare och bor med familjen i  Nyby Tärnaby.    Erik var låghalt på vänster ben som syns om man tittar noga på bilderna.

På den vänstra bilden står Erik vid brödbilen, på den högra bilden ses han i arbetstagen i flygelbyggnaden. Klicka för att se större bild.