Levnadshistoier

Levnadshistorier  - Tingvastbo 1:3

Lilly Ljung blir fru Andersson i Tingvastbo

Lilly Ljung kommer till Tingvastbo för att gifta sig med bonden Paul Andersson, till ett liv som kanske inte blir riktigt vad hon drömt om.

Bilden är tagen på lasarettet under Lillys sjukdomstid. Lilly är 2:a från vänster.

Lilly föds som första barn i en barnaskara av åtta syskon. Hon är dotter till  August Andersson som bytte efternamn till Ljung 1896, han går ett år på Frälsningsarméns officersskola 1899. Modern Vilhelmina Forsgren, dotter till skomakaren Per August Forsgren och Anna Kullgren i Jankbacken.


Lilly och familjen flyttar år 1909 till Kungsåra där de är torpare, 1914 flyttar familjen till Västerås och Lilly börjar på Korsängsskolan där hon går i 7 år.

 

1921 dör fadern och samma år börjar Lilly arbeta på markenteteriet på regementet vid Viksäng. 1926 gifter hon sig med Paul Andersson i Tingvastbo. De är gifta i 32 år innan Paul går bort.


1961 gifter sig Lilly med Erik Johansson, även det ett långt äktenskap som varar fram till Erik går bort 1997. Lilly drabbas sista tiden av demens och tillbringar fyra månaderna på Lindgården i Kila innan hon avlider i december 1997.


Lilly var livet igenom en aktiv person, hon skrev bland annat i Västmanlands Läns Tidning under rubriken "Brev från Tärna", hon var aktiv inom Centerkvinnorna där hon var ordförande under några år.

Lilly plockar ägg i hönsgården

Lilly tillhörde Missionsförsamlingen i Tärna där hennes wienerbröd var ett stående inslag vid sammankomster som Hollstensbomöten bland annat.


Musik var ett intresse Lilly hade med sig från hemmet, hon spelade piano och hon sjöng i kyrkokören i  Tärna. Handarbete i olika former var också ett av Lillys stora intessen, och många av hennes trasmattor finns ännu kvar bland släkt och vänner.

Lilly på sin första arbetsplats år 1921, vid Markententeriet på regementet vid Viksäng. Det var samma år Lilly slutatde skolan. Lilly är första sittande från vänster.

Lilly på ett fotografi där hon närmar sig 90 år. Ännu pigg och glad och inte drabbad av demensen.

Erik Johansson - kommer till gården

Erik Johansson i ungdomen

Erik Johansson kommer som 17-åring  till Tingvastbo år 1931 och börjar arbeta som dräng på gården och blir sedan gården trogen livet ut. Erik föddes 1/10 1914 i Gölja torp i Simtuna, hans far var Verner Johansson och modern var Elin Karlsson från Skuggan Tärna.


Erik var hela livet en friluftsmänniska. I ungdomen ägnade han sig åt cykling och tävlade även en del i lokala cykeltävlingar. Fiske och jakt var intressen som följde honom livet ut, även om fisket inte var något han praktiskt utövade när arbete på gården krävde mer av honom. Vid älgjakten gick Erik alltid med hund och spårade och drev, när han på senare år inte hade någon jakthund slutade han även med älgjakt, men intresset levde kvar och han pratade gärna och länge med Sune i Lisselbo eller Åke i Svängen om jakten.

Erik gifte sig 1961 med Lilly, och även om det tycktes vara ett resonemangsäktenskap så fanns de mycket varma känslor dem emellan.

Erik läser vid skrivbordet på sitt rum.

Lilly och Erik framför huset i Tingvastbo.

Foto Hans Tomsmark

Ovan: Erik och Hans Karlsson harvar med en Case  omkring 1954.

Till höger ses Erik med sin tävlingscykel, med ett så kallat "bockstyre". Eftersom han är klädd i skjorta och slips är nog bilden tagen för att visa upp cykeln som tycks vara ny

Kuriosa om Erik:

Erik råkade ut för en olycka hemma på la'gårdsbacken i början av 1990-talet, han fick ena foten under draget på en kärra lastad med säd. Först satt han fast ganska länge utan att någon visste om hans trångmål. Efter en stund fick han hjälp av grannen Kurt Rydberg och fick sedan skjuts  in till läkare på Sala lasarett.

Läkaren frågade Erik om han tålde penicillin eller om han var allergisk. Varpå Erik svarade: Det vet jag inte, jag har inte varit på ett sjukhus sedan 1940-talet då jag hade scharlakans-feber.

Agusta Blom - trotjänarinna på gården

Augusta Blom föds 5:e april 1865 i Tärnaby där fadern är torparen Karl Fredrik Blom och modern Gustava Carolina Ersdotter, de får sju barn där Augusta är näst yngst.


Augusta föder i januari 1893 en oäkta son, Carl Gottfrid, hon flyttar senare samma år till Jungfrubo med sonen och blir piga där. Efter två år flyttar hon till Norrby där hon är i två år för att sedan komma tillbaka till Jungfrubo. Redan 1901 flyttar hon igen och under en period av fyra år flyttar hon mellan Sala, Jungfrubo och Österbo för att sedan 1905 komma tillbaka till familjen i Jungfrubo.


Agustas son, Gottfrid flyttar 1914 till Kumla och blir dräng, han gifter sig 1921 med Gunhild Teresia Andersson i Hovberga.


Agusta  följer med familjen när Carolina, Johan och sonen Paul flyttar till gården i Tingvastbo som de köpt av  Carolinas bror Lars-Olof.


Augusta förblir sedan kvar och arbetar på gården och i familjen ända fram till sin död 17 maj 1938 i en ålder av 73 år."Amerikanarn" - flyttar in på gården

"Amerikanarn" eller Noak som han  kallades i Tingvastbo,  hette   Carl August Carlsson och var född i Drefle Altuna den 9 februari 1856. Hans föräldrarna var Carl Erik Persson född 1821 och Maja Stina Jansdotter född 1823. Carl August var farbror till Astrid Wallén i Jungfrubo och kallades farbror Charles.


1876 flyttar han och föräldrar från Altuna till Kåttebo i Vittinge. I november samma år flyttar han till Sör Husta i Kumla som dräng och följande år blir han dräng i Tingvastbo 1:5 under ett år. 1878-1880 är han dräng i Wad  innan han flyttar hem till föräldrarna i Vittinge för att 1881 som 25-åring emigrera till Nord Amerika.

I december 1933 i en ålder av 77 år kommer han tillbaka till Sverige, han är då amerikansk medborgare, han bor hos släktingarna i Jungfrubo för att omkring 1936 flytta till Tingvastbo och bli inneboende och omskött hos Lilly och Paul.    Lilly har antecknat på baksidan av ett fotografi att hon skötte om honom i 7 år.  Den 24/5 1943 avlider han 87 år gammal.


På bilden till vänster ser han ut att vara en frisk man, medan han på bilden till höger, utanför huset i Tingvastbo, ser tärd och mager ut.