Byggnader

Byggnader Tingvastbo 1:3

Mangårdsbyggnad framsida. I mangårdsbyggnaden finns bevarade väggmålningar  på övervåningen utförda 1835.

Mangårdsbyggnad baksida

Flygel och mangårdbyggnad före 1940.

Vy över lagårdsbacke med magasin och loge

Brygghuset

Tingvastbo 1:2 och 1:3

Äldre bild över uthysbyggnader . Vänstra delen som tillhört Tingvastbo 1:3 är riven den högra delen tillhör Tingvastbo 1;2