Tingvastbo 1-16

Tingvastbo 1:16 - Lilla Tingstorp

fr vä: Anna Dahlstrand f. Jansson , Ruben Dahlstrand , Elin Nordén f. Jansson Bild från omkr. 1925 (foto från Maj-Lis Nilsson)

Huset Lilla Tingstorp byggdes 1921 av Otto Nordén, son till Johan Otto Nordén som äger och bor i fastigheten Tingvastbo 1:8, Tingstorp. 

Den yngre Otto Nordén bosätter sig här med sin familj, hustrun Elin och dottern Maj-Lis, men när Ottos föräldrar dör flyttar familjen in i Tingstorp.


Huset hyrs, åren mellan 1940 och 1946, ut till Åke o Britt Johansson med sina tre barn. Innan de flyttade till Svängen i Tärnaby.


Otto Nordéns dotter Maj-Lis gifter sig med Åke Nilsson och de flyttar in i huset där barnen Ewa och Per-Åke föds.


1978 avstyckas Lilla Tingstorp från Tingvastbo 1:8 och får benämningen Tingvastbo 1:16 och Per Åke Nilsson, barnbarn till Otto flyttar då in i huset. Då har Maj-Lis Nilsson övertagit fastigheten och bor i Tingstorp.


Lilla Tingstorp säljs 1982 till Inger och Bengt Dahlin som först nyttjar det som sommarstuga under några år, men senare bygger de ut huset och det blir permanentbostad.

Ewa och Per-Åke Nilsson utanför föräldrahemmet. Foto från Maj-Lis Nilsson

Foto Carola Karlsson 2016