Tingvastbo 1-15

Tingvastbo 1:15

Erik Johansson utanför fårhuset. Foto Hans Karlsson

År 1978 avstyckas en tomt om 2237 kvadratmeter från stamfastigheten Tingvastbo 1:3. Det är för Lillys syster Lilian och Erik Borgstedt, där de bygger en sommarstuga.


På den tilltänkta tomten står ett fårhus som säljs till Bo Svensson i Tärnaby, han monterar ned huset i delar och bygger upp det på gården i Tärnaby, där det sedan inreds och används som verkstad.


Lilian och Erik bygger en så kallad Västkuststuga på tomten samt gäststuga, garage, vedbod och jordkällare. I samband med att Lilian blir sjuk säljs fastigheten till Bernt och Marita Södergren som bor i Mossan. De hyr i sin tur ut huset till Maritas föräldrar, Bernt och Marita bygger ut huset några meter i västlig riktning.


Fastigheten säljs därefter till Magnus Wiberg som bor här med sin familj under några år. Nästa ägare till fastigheten är Bengt Eriksson som också bygger ut huset, denna gång i en vinkel mot husets långsida vilket kräver att gäststugan tas bort.


Fastigheten byter ägare år 2000 då nuvarande ägare Fredrik och Linda Lövgren tillträder. Fredrik och Linda gör stora förändringar på huset och gör en tillbyggnad i två plan.

Den ursprungliga Västkuststugan har byggts ut dels på längden dels med en vinkel. Foto Hans Karlsson

Västkuststugan har byggts på med en tillbyggnad i två plan. Foto Hans Karlsson