Tingvastbo 1-12

Tingvastbo 1:12 - Hagen

Foto Hans Karlsson 1981

I en överenskommelse mellan de bägge syskonen Lilly Johansson och Harry Ljung avstyckas en tomt om 3118 kvadratmeter från Tingvastbo 1:3 år 1973.


Harry Ljung uppför sedan en sommarstuga på tomten. Han kallar platsen och sommarstuga för "Hagen" eftersom den byggs just där, i vad som har varit gårdens beteshagar för ungdjuren om somrarna.


Harry säljer sin sommarstuga när han inte längre orkar med skötseln år 1990. Köpare är Barbro Frödin, som senare utökar tomten genom att köpa till en bit åker mellan de små skogsbackarna. Med tiden bygger hon och Sture Brorsson till flera uthus på tomten och en större veranda på sommarstugan.


Fastigheten säljs vidare till

Foto Hans Karlsson 2010

Foto Hans Karlsson 2010