Tingvastbo 1-11 / 2-3

Tingvastbo 1:11 - Hagalund - Tingvastbo 2:3

Alfred Andersson och Karin Öhlander med familj. Foto taget före 1930

Namnet Hagalund förknippas kanske inte med den här fastigheten i Tingvastbo, utan när Hagalund omnämns är det nog fastigheten längre upp nära Mossan som alla tänker på. Hagalund i Tingvastbo var från början en del av stamfastigheten Tingvastbo 1:4.


1861 flyttar Anders Alfred  Andersson (kallad Alfred) f 1848 i Tärnaby 2, Svängen till Tingvastbo och blir då dräng på gården, hos sin 20 år äldre, syster Sara Carolina och hennes man Lars Andersson i Tingvastbo 1:4.


1870 gifter sig Alfred Andersson med Kristina Katarina Öhlander (kallad Karin) och flyttar till hennes föräldrahem i Skarpebo, Simtuna. 1871 är Alfred omnämnd som bonde i Skarpebo och svärfadern Gustaf Ölander står som fördelstagare.


1887 flyttar Alfred och hustru Karin, med sina tre barn, från Skarpebo och Alfred blir arbetare på gården Tingvastbo 1:5, där de troligtvis bor i flygelbyggnaden. Deras dotter Ida Vilhelmina gifter sig 1894 med drängen på gården, Johan Viktor Petterson. 

1894 är också det år då Alfred och Karin flyttar, med sönerna Johan Arvid och Karl Adolf, den korta sträckan till Hagalund i Tingvastbo. Alfred är då tillbaka till gården Tingvastbo 1:4 och sin syster Sara Carolina och hennes man, med i flytten kommer även Karins föräldrar, men Karins mor dör dock samma år.


1895 flyttar Johan Arvid, Alfred och Karins son, till Kumla, men han kommer sedan tillbaka till föräldrarna i Hagalund Tingvastbo från Kolbäck 1897, men flyttar vidare till Norberg 1899.


1898 dör Gustav Öhlander, Karins far, 86 år gammal. Då flyttar, Alfred och Karins dotter, Ida Vilhelmina och Johan Viktor Pettersson in med barnen, Gerda Vilhelmina och Karl Gustav.


1901 flyttar Karl Adolf, som är Alfred och Karins yngste son, bort från Hagalund till Västerlöfsta. Året därpå dör deras dotter, Ida Vilhelmina, och hennes man, Johan Viktor, flyttar till Stockholm 1904. Idas och Viktors dotter, Gerda Vilhelmina, flyttar till Kumla 1904, medan deras son, Karl Gustav, bor kvar hos sina morföräldrar till 1907, då han flyttar till Kungsholmen, Stockholm


1906 flyttar skomakaränkan, kokerskan Alma Charlotta Karlsson in hos Alfred och Karin med sina tre barn, Sigfrid, Fritz och Sigrid. Alma har inget släktskap med Alfred och Karin och det är oklart på vilka villkor hon bor hos dem. 1909 och 1910 flyttar Almas barn, Sigfrid kommer till Fastparbo 1909, Fritz kommer som dränggosse till Jungfrubo 1910 och Sigrid kommer som tjänsteflicka till Fernholms i Tingvastbo 1:4 år 1910. 1915 flyttar skomakaränkan och kokerskan Alma Charlotta Karlsson till Rytterne.


1915 bor Alfred och Karin för första gången ensamma i stugan sedan de flyttade in. Alfred dör 1930 och året därpå flyttar Karin till Västerås, efter att ha bott i stugan i 37 år, Karin dör i Västerås 1932, i en ålder av 82 år.


Den 12 augusti 1932 styckas tomten av från stamfastigheten Tingvastbo 1:4, av Emil o Anna Fernholm, och får benämningen Tingvastbo 1:11 i jordregistret med en areal om 0,2540 hektar. På tomten fanns då ytterligare 2 byggnader, 1 ladugård och 1 litet uthus/bod. Emil och Anna har efter avstyckningen kvar fastigheten som arbetarbostad.


1932 flyttar Axel Herbert Jakobsson in med hustru Berta Evelina Andersson och barn. De kommer då närmast från Mobergs Tingvastbo 1:6, och 1934 flyttar de vidare till Hagalund Fastparbo.  1934 kommer familjen Elfstrand, mannen är ladugårdskarl hos Fernholms under 1 år men flyttar redan 1935 till Löt i Uppsala län. Fastigheten har genom åren använts till arbetarbostad för drängar och ladugårdskarlar som arbetat vid Fernholm. Men den har också hyrts ut till en rad andra, Några av dem som bott här är bl a Karlewall, Wallingstam, och många fler. Den var även under några år uthyrd som sommarstuga till familjen Berglund. 1974 flyttade dottern Carola in i huset tillsammans med sin man Hans Karlsson och sonen Fredrik.


1981 flyttar Angelika och Göte Söderberg in i huset  och bor där i fyra år då bygger det nya huset Tingvastbo 2:2. Därefter hyrs huset ut i fler omgångar. Angelika och Göte kommer tillbaka till huset 1990 då de fått fastigheten i gåva av Gun Fernholm i samband med försäljningen av stamfastigheten. Angelika säljer fastigheten år 1995  till Monica Johansson och Sören Larsson.


Huset har sedan renoverats och byggts till i flera omgångar under senare år och väldigt lite  av det ursprungliga huset går idag att urskilja.

Ägare 2016  Anna Eriksson och Daniel Hammarsten.

Hus och jordkällare. Foto Hans Karlsson 2016

Huset foto Erik Berglund 1965

Jordkällaren foto Erik Berglund 1965

Huset 1967 Foto Hans Karlsson