Gårdar o hus i Tingvastbo

Gårdar och hus i Tingvastbo

Från ett skattehemman år 1538 till 16 fastigheter år 2016

Tingvastbo 1:2 - "Thulins"

Äldsta sonen Hugo Thulin tar över gården efter det att föräldrarna dött 1922 resp 1924. Hugo gifter sig med Hildur Eklund och de får 3 barn Monica samt tvillingarna John och Anita. Anita och hennes man Kurt Rydberg blir därefter ägare till gården.

Läs mer

Tingvastbo 1:3 - "Anderssons" / "Lillys"

Carolina och Johan Andersson, som bor i Jungfrubo,  köper Tingvastbo 1:3 av  Carolinas bror Lars Olof Andersson  år 1916. Deras son Paul gifter sig 1926 med Lilly  Ljung. Paul dör 1958 och 1961 gifter Lilly sig med Erik Johansson. Erik och Lilly dör båda år 1997.

Läs mer

Tingvastbo 1:4 / Tingvastbo 2:1 - "Fernholms"

Rune Fernholm övertar, som äldste son, gården 1938 efter sin far Emil som omkom efter en bilolycka på gården. Rune blir därmed 8:e generationen Fernholm som brukar jorden.

Läs mer

Tingvastbo 1:5 - "Joels" -

I samband med att laga skiftet genomfördes  1864 beslöts att Tingvastbo 1:5 skulle flyttas ut från byn. Detta påbörjade omkring år 1865. Gården drevs och ägdes efter Joel Johanssons bortång av döttrarna Margit och Inga-Maja.

Läs mer

Tingvastbo 1:6 - Mobergs

Det "nya soldattorpet" byggdes på tomten mitt emot det gamla år 1865. Sin nuvarande form fick huset efter en om- och tillbyggnad 1975.

Läs mer

Tingvastbo 1:7 - 138 Moberg

Det ursprungliga soldattorpet från slutet av 1600-talet. Torpet kom efter att man byggt det "nya" soldattorpet. att bli bostad för skräddare Lindberg och kallades sedan allmänt för skräddartorpet.

Läs mer

Tingvastbo 1:8 - Tingstorp

Enligt ett köpebrev den 1 november 1893 tillhandlar sig skomakare Johan August Wadling en avsöndrad jordegendom från Tingvastbo 1:5 som skulle benämnas Tingstorp. Målaren Johan Otto Nordén köper fastigheten 1903.

Läs mer

Tingvastbo 1:9 - Carlberg 2 - "Sigges stuga"

4 december 1914 köpte Axel Fredrik Karlsson "en backe i gärdet avmätt jordlägenhet om 0,13 hektar" av Joel Johansson för 100 kr. Karlsson flyttar då ett gammalt soldattorp från Kängsbo i Kumla och bygger upp det i backen.

Läs mer

Tingvastbo 1:10 - Sörbo - Lövgrens vret.

Lövgrens vret tillhörde hela byn och uppläts till sockenskräddaren Lövgren som 1826 för första gången omnämns i husförhörslängden över Tingvastbo.

Läs mer

Tingvastbo 1:11 - Tingvastbo 2:3 - Hagalund - "Runes stuga"

Hagalund  avstyckades från Tingvastbo 1:4 av Emil och Anna Fernholm  1932. Fastigheten  ägdes dock av Fernholms även i fortsättningen och varit uthyrd till en mängd olika personer genom åren.

Läs mer

Tingvastbo 1:12  - "Hagen"

Fastigheten avstyckades från Tingvastbo 1:3 Den första sommarstugan byggdes av Harry Ljung och såldes efter dennes bortgång till Barbro Frödin som tillsammans med Sture Brorson givit fastigheten sin nuvarande utformning.

Läs mer

Tingvastbo 1:14 - "Bastubacken"

Tomten i Bastubacken är avstyckad från Tingvastbo 1:2 i samband med att gården bytte ägare och sommarstugan byggdes av John Thulin.

Läs mer

Tingvastbo 1:15

Fastigheten är avstyckad från Tingvastbo 1:3 och vid avstyckningen stod ett fårhus här som flyttades till Tärnaby. De första ägarna, Lilian och Erik Borgstedt, byggde en sommarstuga. Denna har sedan byggts om och till i flera omgångar alllt eftersom fastigheten har bytt ägare och är nu permanentbostad.

Läs mer

Tingvastbo 1:16 - Norsberg- Lilla Tingstorp

Huset byggdes 1921 av Otto Nordén, son till Johan Otto Nordén. Fastigheten styckas av från Tingvastbo 1:8 år 1978 när Otto och Elin Nordéns barnbarn Per-Åke Nilsson flyttar in. Per-Åkes mor, Maj-Lis Nilsson, flyttar samma år till Tingvastbo 1:8.

Läs mer

Tingvastbo 2:2

Tomten är avstycked från fastigheten Tingvastbo 1:4 numera Tingvastbo 2:1. Huset byggdes av Angelika och Göte Söderberg.

Läs mer

Tingvastbo 2:4

Fastigheten är avstyckad från Tingvastbo 2:1 och huset har byggts av Michaela Kvist och  Daniel Frösslund.

Läs mer